Dây Đồng Trần

Dây Đồng Trần

Liên hệ

Quy Cách: Cu 99,99%

Ứng dụng:

Cáp đồng trần dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt trên không

Cấu trúc:

  • Quy cách: Cu
  • Ruột dẫn: Đồng 99,99%
  • Số lõi: 1
  • Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 2.
  • Mặt cắt danh định: Từ 1,5 mm2 đến 500 mm2
  • Dạng mẫu mã: Hình tròn
  • Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.

Ứng dụng:

Cáp đồng trần dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt trên không

Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.